Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve zněním pozdějších přepisů, Vás tímto žádáme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, bez kterého nebude možné Vaši přihlášku k eventu dokončit. Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů (dále jen jako „Souhlas se zpracováním osobních údajů“) najdete na níže uvedeném odkazu. Zaškrtnutím políčka Souhlasím se zpracováním osobních údajů udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ve znění dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů.